השתלמויות מלאות בהנחיית מרצה אחד בכל המפגשים (בהיקף של 24 עד 28 שעות אקדמיות)

נכיר את ענפי הבלשנות העיקריים ונלמד על העברית מנקודת מבטו של כל אחד מן הענפים האלה. לאורך השנה נתמקד בכל פעם בענף אחר של הבלשנות: תחילה נעסוק במסירת העברית בכתב ובניקוד. אחר כך נבחן את תורת ההגה של העברית. בשלב השלישי נתמקד בתורת הצורות של העברית. לאחר מכן נלמד על תחביר העברית. לבסוף נעסוק בסמנטיקה ובמילונאות עברית.

ההרצאות יתקיימו בזום.

לחצו על כותרת הסדרה או ההשתלמות להרשמה.

בתחילה תועברו לעמוד שבו תצטרכו להתחבר לחשבון המשתמש שלכם או ליצור לעצמכם חשבון חדש.

לאחר מכן תועברו לעמוד שבו תוכלו לשלם על הסדרה או על ההשתלמות.

הסתבכתם? אפשר לפנות לתמיכה בקישור הזה.

ההשתלמות תתקיים בימי שני ורביעי בשעה 10:00 בתאריכים האלה:

     יום שני ט' בטבת תשפ"ג, 2 בינואר 2023

     יום רביעי י"א בטבת תשפ"ג, 4 בינואר 2023

     יום שני ט"ז בטבת תשפ"ג, 9 בינואר 2023

     יום רביעי י"ח בטבת תשפ"ג, 11 בינואר 2023

     יום שני כ"ג בטבת תשפ"ג, 16 בינואר 2023

     יום רביעי כ"ה בטבת תשפ"ג, 18 בינואר 2023

     יום שני א' בשבט תשפ"ג, 23 בינואר 2023

     יום רביעי ג' בשבט תשפ"ג, 25 בינואר 2023

     יום שני ח' בשבט תשפ"ג, 30 בינואר 2023

     יום רביעי י' בשבט תשפ"ג, 1 בפברואר 2023

     יום שני ט"ו בשבט תשפ"ג, 6 בפברואר 2023

     יום רביעי י"ז בשבט תשפ"ג, 8 בפברואר 2023

 

מפגשי עתודה:

     יום שני כ"ב בשבט תשפ"ג, 13 בפברואר 2023

     יום רביעי כ"ד בשבט תשפ"ג, 15 בפברואר 2023

 

היקף ההשתלמות: 24 שעות אקדמיות.

המחיר: 720 600 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת ההשתלמות.

ההשתלמות תתקיים בימי ראשון ושלישי בשעה 10:00 בתאריכים האלה:

יום ראשון י"ד בשבט התשפ"ג, 5 בפברואר 2023

יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ג, 12 בפברואר 2023

יום ראשון כ"ח בשבט תשפ"ג, 19 בפברואר 2023

יום ראשון ה' באדר תשפ"ג, 26 בפברואר 2023

יום ראשון י"ב באדר תשפ"ג, 5 במארס 2023

יום ראשון י"ט באדר תשפ"ג, 12 במארס 2023

יום ראשון כ"ו באדר תשפ"ג, 19 במארס 2023

יום ראשון ד' בניסן תשפ"ג, 26 במארס 2023

יום ראשון י"א בניסן תשפ"ג, 2 באפריל 2023

יום שלישי י"ג בניסן תשפ"ג, 4 באפריל 2023

יום ראשון כ"ה בניסן תשפ"ג, 16 באפריל 2023

יום שלישי כ"ז בניסן תשפ"ג, 18 באפריל 2023

 

מפגשי עתודה:

יום שלישי ד' באייר תשפ"ג, 25 באפריל 2023

יום שלישי י"א באייר תשפ"ג, 2 במאי 2023

 

היקף ההשתלמות: 24 שעות אקדמיות.

המחיר: 720 600 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת ההשתלמות.

ההשתלמות תתקיים בימי ראשון וחמישי בשעה 10:00 בתאריכים האלה:

יום ראשון ב' באייר תשפ"ג, 23 באפריל 2023

יום חמישי ו' באייר תשפ"ג, 27 באפריל 2023

יום ראשון ט' באייר תשפ"ג, 30 באפריל 2023

יום חמישי י"ג באייר תשפ"ג, 4 במאי 2023

יום ראשון ט"ז באייר תשפ"ג, 7 במאי 2023

יום חמישי כ' באייר תשפ"ג, 11 במאי 2023

יום ראשון כ"ג באייר תשפ"ג, 14 במאי 2023

יום חמישי כ"ז באייר תשפ"ג, 18 במאי 2023

יום ראשון א' בסיוון תשפ"ג, 21 במאי 2023

יום רביעי ד' בסיוון תשפ"ג, 25 במאי 2023

יום ראשון ח' בסיוון תשפ"ג, 28 במאי 2023

יום חמישי י"ב בסיוון תשפ"ג, 1 ביוני 2023

מפגשי עתודה:

יום ראשון ט"ו בסיוון תשפ"ג, 4 ביוני 2023

יום חמישי י"ט בסיוון תשפ"ג, 8 ביוני 2023

 

היקף ההשתלמות: 24 שעות אקדמיות.

המחיר: 720 600 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת ההשתלמות.

ההשתלמות תתקיים בימי ראשון ורביעי בשעה 19:00 בתאריכים האלה:

     יום רביעי י"א בסיוון תשפ"ג, 31 במאי 2023 (ההרצאה: 'תחביר – מה זאת?')

     יום ראשון ט"ו בסיוון תשפ"ג, 4 ביוני 2023

     יום רביעי י"ח בסיוון תשפ"ג, 7 ביוני 2023

     יום ראשון כ"ב בסיוון תשפ"ג, 11 ביוני 2023

     יום רביעי כ"ה בסיוון תשפ"ג, 14 ביוני 2023

     יום ראשון כ"ט בסיוון תשפ"ג, 18 ביוני 2023

     יום רביעי ב' בתמוז תשפ"ג, 21 ביוני 2023

     יום ראשון ו' בתמוז תשפ"ג, 25 ביוני 2023

     יום רביעי ט' בתמוז תשפ"ג, 28 ביוני 2023

     יום ראשון י"ג בתמוז תשפ"ג, 2 ביולי 2023

     יום רביעי ט"ז בתמוז תשפ"ג, 5 ביולי 2023

     יום ראשון כ' בתמוז תשפ"ג, 9 ביולי 2023

 

מפגשי עתודה:

     יום רביעי כ"ג בתמוז תשפ"ג, 12 ביולי 2023

     יום ראשון כ"ז בתמוז תשפ"ג, 16 ביולי 2023

 

היקף ההשתלמות: 24 שעות אקדמיות.

המחיר: 720 600 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת ההשתלמות.

ההשתלמות בת 14 מפגשים לא סינכרוניים.

הנרשמים יקבלו גישה לאתר המודל של ההשתלמות למשך שלושה חודשים מיום הכניסה הראשונה שלהם אליו.

באתר יהיו קישורים לצפייה בהקלטות השיעורים, חומרי קריאה ותרגילים.

 

היקף ההשתלמות: 28 שעות אקדמיות.

המחיר: 840 680 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת ההשתלמות.