נכיר את ענפי הבלשנות העיקריים ונלמד על העברית מנקודת מבטו של כל אחד מן הענפים האלה. לאורך השנה נתמקד בכל פעם בענף אחר של הבלשנות: תחילה נעסוק במסירת העברית בכתב ובניקוד. אחר כך נבחן את תורת ההגה של העברית. בשלב השלישי נתמקד בתורת הצורות של העברית. לאחר מכן נלמד על תחביר העברית. לבסוף נעסוק בסמנטיקה ובמילונאות עברית.

הינה רשימת הסדרות וההשתלמויות המוצעות בתחום העברית בראי הבלשנות. לעיון במועדי המפגשים ובמחיר ולהרשמה לחצו על כותרת הסדרה או ההשתלמות בטבלה.

ההרצאות יתקיימו בזום.

לחצו כאן לצפייה ברשימת ההרצאות המלאה בסדר כרונולוגי.

 

נקודת המבט

יחידת הלימוד

העברית בראי הבלשנות

סדרות

(4־7 מפגשים בכל סדרה)

1. מסירת הלשון 

2. תורת ההגה

3. תורת הצורות – הסדרה המלאה

4. תורת הצורות – תולדות העברית

5. תורת הצורות – עיונים כלליים בעברית

6. תחביר

7. מילונאות עברית

8. שאלות תם על הבלשנות

השתלמויות

(12־14 מפגשים בכל השתלמות)

1. השתלמות בניקוד / ברק דן

2. השתלמות בתורת ההגה / גבריאל בירנבאום

3. השתלמות בתורת הצורות / גבריאל בירנבאום

4. השתלמות בתחביר / יהונתן רוסן ממן

5. השתלמות מקוונת בסמנטיקה / יהונתן רוסן ממן