סדרות קצרות של הרצאות עם מרצים מומחים שונים (בהיקף של 8 עד 14 שעות אקדמיות)

נכיר את ענפי הבלשנות העיקריים ונלמד על העברית מנקודת מבטו של כל אחד מן הענפים האלה. לאורך השנה נתמקד בכל פעם בענף אחר של הבלשנות: תחילה נעסוק במסירת העברית בכתב ובניקוד. אחר כך נבחן את תורת ההגה של העברית. בשלב השלישי נתמקד בתורת הצורות של העברית. לאחר מכן נלמד על תחביר העברית. לבסוף נעסוק בסמנטיקה ובמילונאות עברית.

ההרצאות יתקיימו בזום.

לחצו על כותרת הסדרה או ההשתלמות להרשמה.

בתחילה תועברו לעמוד שבו תצטרכו להתחבר לחשבון המשתמש שלכם או ליצור לעצמכם חשבון חדש.

לאחר מכן תועברו לעמוד שבו תוכלו לשלם על הסדרה או על ההשתלמות.

הסתבכתם? אפשר לפנות לתמיכה בקישור הזה.

1. על כתב התורה בדברי חז"ל / שלמה נאה

     יום ראשון ח' בטבת תשפ"ג, 1 בינואר 2023, בשעה 19:00

2. מסורה – מה טיבה? / יוסף עופר

     יום שני ט' בטבת תשפ"ג, 2 בינואר 2023, בשעה 19:00

3. אין אם למסורת / שלמה נאה

     יום ראשון ט"ו בטבת תשפ"ג, 8 בינואר 2023, בשעה 19:00

4. בין פרשנות לבלשנות / יוסף עופר

     יום שלישי י"ז בטבת תשפ"ג, 10 בינואר 2023, בשעה 19:00

 

היקף הסדרה: 8 שעות אקדמיות.

המחיר: 335 280 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת הסדרה.

1. תורת ההגה – מה זאת? / יהונתן רוסן ממן

     יום ראשון י"ד בשבט תשפ"ג, 5 בפברואר 2023, בשעה 19:00

2. מבטאי העברית החדשה ומסורות ההגייה בקהילות ישראל / דורון יעקב

     יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ג, 12 בפברואר 2023, בשעה 19:00

3. הפונמות הלועיות כמשתנים סוציולינגוויסטיים / יעקב בן טולילה

     יום שלישי ל' בשבט תשפ"ג, 21 בפברואר 2023, בשעה 19:00

4. על קו התפר בין הגה לצורות: גזרות הפועל בעברית החדשה / אורה שורצולד

     יום רביעי ח' באדר תשפ"ג, 1 במארס 2023, בשעה 19:00

היקף הסדרה: 8 שעות אקדמיות.

המחיר: 335 280 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת הסדרה.

1. תורת הצורות – מה זאת? / יהונתן רוסן ממן

     יום ראשון כ"ה בניסן תשפ"ג, 16 באפריל 2023, בשעה 19:00

2. אוניברסלים לשוניים בתחומי צורני הנטייה וצורני הגזירה / אורה שורצולד

     יום רביעי כ"ח בניסן תשפ"ג, 19 באפריל 2023, בשעה 19:00

3. התגבשות תפיסת השורש התלת עיצורי / יוסף עופר

     יום ראשון ב' באייר תשפ"ג, 23 באפריל 2023, בשעה 19:00

4. מערכת הבניינים בלשון המקרא ובלשון חכמים / דורון יעקב

     יום ראשון ט"ז באייר תשפ"ג, 7 במאי 2023, בשעה 19:00

5. תצורת הפועל ונטיית הפועל בלשון הפיוט / יעקב עציון

     יום ראשון כ"ג באייר תשפ"ג, 14 במאי 2023, בשעה 19:00

6. ענייני דקדוק בלשון התפילה / חיים כהן

     יום ראשון א' בסיוון תשפ"ג, 21 במאי 2023, בשעה 19:00

7. שורשים משקלים ובניינים – בין מילון לדקדוק / אורה שורצולד

     יום שלישי י' בסיוון תשפ"ג, 30 במאי 2023, בשעה 19:00

 

היקף הסדרה: 14 שעות אקדמיות.

המחיר: 550 420 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת הסדרה.

1. תורת הצורות – מה זאת? / יהונתן רוסן ממן

     יום ראשון כ"ה בניסן תשפ"ג, 16 באפריל 2023, בשעה 19:00

2. מערכת הבניינים בלשון המקרא ובלשון חכמים / דורון יעקב

     יום ראשון ט"ז באייר תשפ"ג, 7 במאי 2023, בשעה 19:00

3. תצורת הפועל ונטיית הפועל בלשון הפיוט / יעקב עציון

     יום ראשון כ"ג באייר תשפ"ג, 14 במאי 2023, בשעה 19:00

4. ענייני דקדוק בלשון התפילה / חיים כהן

     יום ראשון א' בסיוון תשפ"ג, 21 במאי 2023, בשעה 19:00

 

היקף הסדרה: 8 שעות אקדמיות.

המחיר: 335 280 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת הסדרה.

1. תורת הצורות – מה זאת? / יהונתן רוסן ממן

     יום ראשון כ"ה בניסן תשפ"ג, 16 באפריל 2023, בשעה 19:00

2. אוניברסלים לשוניים בתחומי צורני הנטייה וצורני הגזירה / אורה שורצולד

     יום רביעי כ"ח בניסן תשפ"ג, 19 באפריל 2023, בשעה 19:00

3. התגבשות תפיסת השורש התלת עיצורי / יוסף עופר

     יום ראשון ב' באייר תשפ"ג, 23 באפריל 2023, בשעה 19:00

4. שורשים משקלים ובניינים – בין מילון לדקדוק / אורה שורצולד

     יום שלישי י' בסיוון תשפ"ג, 30 במאי 2023, בשעה 19:00

 

היקף הסדרה: 8 שעות אקדמיות.

המחיר: 335 280 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת הסדרה.

1. תחביר – מה זאת? / יהונתן רוסן ממן

     יום רביעי י"א בסיוון תשפ"ג, 31 במאי 2023, בשעה 19:00

2. לשון החוק במקרא, בלשון חכמים ובעברית החדשה / רונית גדיש

     יום שלישי י"ז בסיוון תשפ"ג, 6 ביוני 2023, בשעה 19:00

3. זמנים, היבטים ודרכים בלשון המקרא ובלשון חז"ל / דורון יעקב

     יום שלישי כ"ד בסיוון תשפ"ג, 13 ביוני 2023, בשעה 19:00

4. תחביר העברית המשוערבת / חנוך גמליאל

     יום שלישי ח' בתמוז תשפ"ג, 27 ביוני 2023, בשעה 19:00

5. תחבירה של שירת ספרד / יהונתן רוסן ממן

     יום שלישי ט"ו בתמוז תשפ"ג, 4 ביולי 2023, בשעה 19:00

6. הלכות נבחרות ממשנה התורה לרמב"ם – הבנת הנקרא ועיון בתחביר הטקסט / יהונתן רוסן ממן

     יום שלישי כ"ב בתמוז תשפ"ג, 11 ביולי 2023, בשעה 19:00

 

היקף הסדרה: 12 שעות אקדמיות.

המחיר: 490 380 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת הסדרה.

שם המרצה: רונית גדיש.

הסדרה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועדים ייקבעו בהמשך.

 

היקף הסדרה: 8 שעות אקדמיות.

המחיר: 335 280 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת הסדרה.

1. תורת ההגה – מה זאת? / יהונתן רוסן ממן

     יום ראשון י"ד בשבט תשפ"ג, 5 בפברואר 2023, בשעה 19:00

2. תורת הצורות – מה זאת? / יהונתן רוסן ממן

     יום ראשון כ"ה בניסן תשפ"ג, 16 באפריל 2023, בשעה 19:00

3. תחביר – מה זאת? / יהונתן רוסן ממן

     יום רביעי י"א בסיוון תשפ"ג, 31 במאי 2023, בשעה 19:00

4. תורת המשמעים – מה זאת? / יהונתן רוסן ממן

     ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.

5. בלשנות – מה זאת? / יהונתן רוסן ממן

     ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.

 

היקף הסדרה: 10 שעות אקדמיות.

המחיר: 490 330 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת הסדרה.