בהשתלמות נלמד על יסודות הדקדוק. המשתלמים יכירו את תצורת המילה והפועל וילמדו את כללי השתנות הקמץ. המשתלמים יתרגלו שינויי נטייה והטייה נכונה של אותיות השימוש ומילות היחס.

במהלך ההשתלמות נלמד על העברית לתולדותיה. נכיר את מאפייניהן הלשוניים של שתי תקופותיה הקדומות העיקריות. נעמיק את היכרותנו עם הבלשנות, בייחוד עם הבלשנות השמית. נעסוק גם ביחסים המורכבים בין חקר הלשון להכוונתה, ונעמוד על ההבדל בין דקדוק לתקן.