בהשתלמות נלמד על מערכת הניקוד הטברני ועל כללי הניקוד התקני. המשתלמים ילמדו לנתח מילה להברותיה ולהבחין בין סוגי הברות. המשתלמים יכירו את כללי הניקוד התקני בעברית החדשה על רקע לשון המקרא הנמסרת במסורה הטברנית. 

ההשתלמות במתכונת לא סינכרונית.

ההשתלמות מוכרת לגמול לעובדי הוראה.

היקף ההשתלמות: 30 שעות אקדמיות.

בהשתלמות נלמד על יסודותיה התאורטיים של תורת ההגה ועל תורת ההגה של העברית לרבדיה. המשתלמים יכירו את מצאי ההגיים של התקופות השונות של העברית (תוך הבחנה בין פונמות לאלופונים) ויתרגלו ניתוח של טקסטים להגאים המשוערים הנמסרים בהם.

ההשתלמות במתכונת לא סינכרונית.

ההשתלמות מוכרת לגמול לעובדי הוראה.

היקף ההשתלמות: 30 שעות אקדמיות.

בהשתלמות נלמד על יסודותיה התאורטיים של תורת הצורות ועל תורת הצורות של העברית לרבדיה. המשתלמים יתרגלו ניתוח דרכי תצורה של מילים, זיהוי של צורני הנטייה המצטרפים להן וזיהוי של אלומורפים שונים של מורפמות. 

ההשתלמות במתכונת לא סינכרונית.

ההשתלמות מוכרת לגמול לעובדי הוראה.

היקף ההשתלמות: 30 שעות אקדמיות.

בהשתלמות נלמד על הגישות התאורטיות העיקריות בתחום התחביר. נכיר את המושגים: חלקי הדיבור, מילות תפקוד, התאם, הצרכה וחלקי המשפט, ונבחן אותם מנקודת הראות של הבלשנות ההיסטורית, הבלשנות המבנית והדקדוק הגנרטיבי.

ההשתלמות במתכונת לא סינכרונית.

ההשתלמות מוכרת לגמול לעובדי הוראה.

היקף ההשתלמות: 30 שעות אקדמיות.

בהשתלמות נלמד על הגישות התאורטיות העיקריות בתחום הסמנטיקה. המשתלמים יכירו את סוגי מעתקי המשמעות השונים, יתרגלו חלוקה של אוצר מילים נתון לשדות סמנטיים (תוך שימוש בתכוניות מבחינות) וילמדו לתאר את משמעותם של צירופים פועליים לפי תורת היחסות הסמנטיות.

ההשתלמות במתכונת לא סינכרונית.

ההשתלמות מוכרת לגמול לעובדי הוראה.

היקף ההשתלמות: 30 שעות אקדמיות.

בהשתלמות נעיין בשתי שכבות הלשון היסודיות של השפה העברית. נלמד על מצאי ההגיים, על מערכות הבניינים והמשקלים, על זמני הפועל ועל אוצר המילים של כל אחד מן הרבדים הלשוניים האלה, ונתחקה על התמורות שחלו בעברית מן הבחינות השונות האלה.

ההשתלמות במתכונת לא סינכרונית.

ההשתלמות מוכרת לגמול לעובדי הוראה.

היקף ההשתלמות: 30 שעות אקדמיות.

נלמד על תורת ההגה, על תורת הצורות ועל התחביר של רבדים שונים של העברית.

ההשתלמות מורכבת מהרצאות העומדות כל אחת בפני עצמה. עליכם לבחור 12 הרצאות מתוך רשימת ההרצאות המוצעת בתיאום עם מרכז מערך ההשתלמויות, יהונתן רוסן ממן, בדוא"ל: jonathanr@hebrew-academy.org.il