כאן תוכלו לעיין בסדרות שהרכיבו משתתפים ולהירשם אליהן.

1. בין פרשנות לבלשנות / יוסף עופר
     יום שלישי י"ז בטבת תשפ"ג, 10 בינואר 2023, בשעה 19:00

2. לשון המקרא ולשון חכמים על רקע הלשונות השמיות / דורון יעקב
     יום שלישי כ"ד בטבת תשפ"ג, 17 בינואר 2023, בשעה 19:00

3. צחות הלשון בשירת ספרד על רקע לשון הפיוט / יעקב עציון
     יום שלישי ב' בשבט תשפ"ג, 24 בינואר 2023, בשעה 19:00

4. לשון העיתונות העברית בתקופת התחייה / יעל רשף
     יום שלישי ט' בשבט תשפ"ג, 31 בינואר 2023, בשעה 19:00

5. מבטאי העברית החדשה ומסורות ההגייה בקהילות ישראל / דורון יעקב
     יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ג, 12 בפברואר 2023, בשעה 19:00

6. הפונמות הלועיות כמשתנים סוציולינגוויסטיים / יעקב בן טולילה
     יום שלישי ל' בשבט תשפ"ג, 21 בפברואר 2023, בשעה 19:00

7. ענייני דקדוק בלשון התפילה / חיים כהן
     יום ראשון א' בסיוון תשפ"ג, 21 במאי 2023, בשעה 19:00

8. שורשים משקלים ובניינים – בין מילון לדקדוק / אורה שורצולד
     יום שלישי י' בסיוון תשפ"ג, 30 במאי 2023, בשעה 19:00

9. לשון החוק במקרא, בלשון חכמים ובעברית החדשה / רונית גדיש
     יום שלישי י"ז בסיוון תשפ"ג, 6 ביוני 2023, בשעה 19:00

10. זמנים, היבטים ודרכים בלשון המקרא ובלשון חז"ל / דורון יעקב
     יום שלישי כ"ד בסיוון תשפ"ג, 13 ביוני 2023, בשעה 19:00

11. תחביר העברית המשוערבת / חנוך גמליאל
     יום שלישי ח' בתמוז תשפ"ג, 27 ביוני 2023, בשעה 19:00

12. תחבירה של שירת ספרד / יהונתן רוסן ממן
     יום שלישי ט"ו בתמוז תשפ"ג, 4 ביולי 2023, בשעה 19:00

13. הלכות נבחרות ממשנה התורה לרמב"ם – הבנת הנקרא ועיון בתחביר הטקסט / יהונתן רוסן ממן
     יום שלישי כ"ב בתמוז תשפ"ג, 11 ביולי 2023, בשעה 19:00

1. על כתב התורה בדברי חז"ל / יעקב עציון

יום ראשון ח' בטבת תשפ"ג, 1 בינואר 2023, בשעה 19:00

2. חלוקת העברית לתקופות – גישות שונות וקשיים אחדים / יהונתן רוסן ממן

יום ראשון כ"ב בטבת תשפ"ג, 15 בינואר 2023, בשעה 19:00

3. צחות הלשון בשירת ספרד על רקע לשון הפיוט / יעקב עציון

יום שלישי ב' בשבט תשפ"ג, 24 בינואר 2023, בשעה 19:00

4. לשון העיתונות העברית בתקופת התחייה / יעל רשף

יום שלישי ט' בשבט תשפ"ג, 31 בינואר 2023, בשעה 19:00

5. ענייני דקדוק בלשון התפילה / חיים כהן

יום ראשון א' בסיוון תשפ"ג, 21 במאי 2023, בשעה 19:00

6. שורשים משקלים ובניינים – בין מילון לדקדוק / אורה שורצולד

יום שלישי י' בסיוון תשפ"ג, 30 במאי 2023, בשעה 19:00

7. תחבירה של שירת ספרד / יהונתן רוסן ממן

יום שלישי ט"ו בתמוז תשפ"ג, 4 ביולי 2023, בשעה 19:00

 

המחיר: 420 ש"ח.

1. על כתב התורה בדברי חז"ל / יעקב עציון

יום ראשון ח' בטבת תשפ"ג, 1 בינואר 2023

2. מסורה – מה טיבה? / יוסף עופר

יום שני ט' בטבת תשפ"ג, 2 בינואר 2023

3. אין אם למסורת / יהונתן רוסן ממן
יום ראשון ט"ו בטבת תשפ"ג, 8 בינואר 2023 

4. בין פרשנות לבלשנות / יוסף עופר

יום שלישי י"ז בטבת תשפ"ג, 10 בינואר 2023

5. לשון המקרא ולשון חכמים על רקע הלשונות השמיות / דורון יעקב

יום שלישי כ"ד בטבת תשפ"ג, 17 בינואר 2023

6. מבטאי העברית החדשה ומסורות ההגייה בקהילות ישראל / דורון יעקב

יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ג, 12 בפברואר 2023

7. ענייני דקדוק בלשון התפילה / חיים כהן

יום ראשון א' בסיוון תשפ"ג, 21 במאי 2023

8. תורת ההגה – מה זאת? / יהונתן רוסן ממן

(הרצאה לא סינכרונית)

המחיר: 450 ש"ח.

1. בין פרשנות לבלשנות / יוסף עופר

     יום שלישי י"ז בטבת תשפ"ג, 10 בינואר 2023, בשעה 19:00

2. לשון העיתונות העברית בתקופת התחייה / יעל רשף

     יום שלישי ט' בשבט תשפ"ג, 31 בינואר 2023, בשעה 19:00

3. התגבשות תפיסת השורש התלת עיצורי / יוסף עופר

     יום ראשון ב' באייר תשפ"ג, 23 באפריל 2023, בשעה 19:00

4. זמנים, היבטים ודרכים בלשון המקרא ובלשון חז"ל / דורון יעקב

     יום שלישי כ"ד בסיוון תשפ"ג, 13 ביוני 2023, בשעה 19:00

5. תחבירה של שירת ספרד / יהונתן רוסן ממן

     יום שלישי ט"ו בתמוז תשפ"ג, 4 ביולי 2023, בשעה 19:00

6. הספרות הרבנית במפעל המילון ההיסטורי / חוקרי המפעל

     ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.