יום ראשון ח' בטבת תשפ"ג, 1 בינואר 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

מסירת הלשון

לשון המקרא ולשון חכמים

יום שני ט' בטבת תשפ"ג, 2 בינואר 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

מסירת הלשון

חוכמת הלשון לתולדותיה

יום ראשון ט"ו בטבת תשפ"ג, 8 בינואר 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

מסירת הלשון

לשון המקרא ולשון חכמים

יום שלישי י"ז בטבת תשפ"ג, 10 בינואר 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

מסירת הלשון

חוכמת הלשון לתולדותיה

יום ראשון כ"ב בטבת תשפ"ג, 15 בינואר 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תקופותיה של העברית

יום שלישי כ"ד בטבת תשפ"ג, 17 בינואר 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תקופותיה של העברית

לשון המקרא ולשון חכמים

יום שני א' בשבט תשפ"ג, 23 בינואר 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תקופותיה של העברית

תקופת הביניים: העברית הכתובה

יום שלישי ב' בשבט תשפ"ג, 24 בינואר 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תקופותיה של העברית

תקופת הביניים: שיח שפתיים

חוכמת הלשון לתולדותיה

יום ראשון ז' בשבט תשפ"ג, 29 בינואר 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תקופותיה של העברית

העברית החדשה וניצניה

יום שלישי ט' בשבט תשפ"ג, 31 בינואר 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תקופותיה של העברית

העברית החדשה וניצניה

יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ג, 12 בפברואר 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תורת ההגה

תקופת הביניים: שיח שפתיים

העברית החדשה וניצניה

יום שלישי ל' בשבט תשפ"ג, 21 בפברואר 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תורת ההגה

העברית החדשה וניצניה

יום רביעי ח' באדר תשפ"ג, 1 במארס 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תורת ההגה

העברית החדשה וניצניה

יום רביעי כ"ח בניסן תשפ"ג, 19 באפריל 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תורת הצורות – הסדרה המלאה

תורת הצורות – עיונים כלליים בעברית

יום ראשון ב' באייר תשפ"ג, 23 באפריל 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תורת הצורות – הסדרה המלאה

תורת הצורות – עיונים כלליים בעברית

חוכמת הלשון לתולדותיה

יום ראשון ט"ז באייר תשפ"ג, 7 במאי 2023, בשעה 19:00 

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תורת הצורות – הסדרה המלאה

תורת הצורות – תולדות העברית

לשון המקרא ולשון חכמים

יום ראשון כ"ג באייר תשפ"ג, 14 במאי 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תורת הצורות – הסדרה המלאה

תורת הצורות – תולדות העברית

תקופת הביניים: שיח שפתיים

יום ראשון א' בסיוון תשפ"ג, 21 במאי 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תורת הצורות – הסדרה המלאה

תורת הצורות – תולדות העברית

תקופת הביניים: שיח שפתיים

יום שלישי י' בסיוון תשפ"ג, 30 במאי 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תורת הצורות – הסדרה המלאה

תורת הצורות – עיונים כלליים בעברית

חוכמת הלשון לתולדותיה

יום שלישי י"ז בסיוון תשפ"ג, 6 ביוני 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תחביר

לשון המקרא ולשון חכמים

העברית החדשה וניצניה

יום שלישי כ"ד בסיוון תשפ"ג, 13 ביוני 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תחביר

לשון המקרא ולשון חכמים

יום שלישי ח' בתמוז תשפ"ג, 27 ביוני 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תחביר

תקופת הביניים: העברית הכתובה

יום שלישי ט"ו בתמוז תשפ"ג, 4 ביולי 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תחביר

תקופת הביניים: שיח שפתיים

יום שלישי כ"ב בתמוז תשפ"ג, 11 ביולי 2023, בשעה 19:00

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תחביר

תקופת הביניים: העברית הכתובה

הרצאה לא סינכרונית

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תורת ההגה

שאלות תם על הבלשנות

הרצאה לא סינכרונית

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תורת הצורות – הסדרה המלאה

תורת הצורות – תולדות העברית

הרצאה לא סינכרונית

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תחביר

שאלות תם על הבלשנות

הרצאה לא סינכרונית

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

שאלות תם על הבלשנות

מילונאות עברית

תולדות העברית בראי מפעל המילון ההיסטורי

הרצאה לא סינכרונית

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

שאלות תם על הבלשנות

ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תולדות העברית בראי מפעל המילון ההיסטורי

לשון המקרא ולשון חכמים

ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תולדות העברית בראי מפעל המילון ההיסטורי

תקופת הביניים: שיח שפתיים

ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תולדות העברית בראי מפעל המילון ההיסטורי

תקופת הביניים: העברית הכתובה

ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תולדות העברית בראי מפעל המילון ההיסטורי

תקופת הביניים: העברית הכתובה

ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.

המחיר: 80 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההרצאה שייכת לסדרות האלה:

תולדות העברית בראי מפעל המילון ההיסטורי

העברית החדשה וניצניה