מדיניות החזרים וביטולים

1. הנרשמים להרצאה, לסדרה או להשתלמות או לשילובים שלהן ורוכשי המינויים השנתיים יוכלו לבטל את העסקה תוך 14 ימים ועד 14 ימי עסקים לפני מועד ההרצאה או מועד תחילת הסדרה או ההשתלמות או מועד המפגש הראשון הכלול במינוי, ולקבל החזר מלא.

2. ביטול העסקה במהלך 14 ימי העסקים לפני מועד ההרצאה או מועד תחילת הסדרה או ההשתלמות או מועד המפגש הראשון הכלול במינוי יחייב את הקונה בתשלום דמי ביטול בסך 5% ממחיר הכרטיס המקורי או 100 ש"ח – הנמוך משניהם.

3. בעסקאות הכוללות הרצאה בודדת, לא יינתן החזר במקרה של ביטול ביום ההרצאה.

4. בעסקאות הכוללות סדרות או השתלמויות, ובכלל זה שילובים מיוחדים ומינויים שנתיים, ביטול העסקה לאחר מועד המפגש הראשון ולפני תום השליש הראשון של הסדרה או ההשתלמות או השילוב המיוחד או המינוי השנתי יזכה את הקונה בהחזר לפי הנוסחה הזאת:

מחיר הכרטיס

 

 

גובה ההחזר

=

————————

מספר השעות האקדמיות הנותרות

מספר השעות האקדמיות

הכלולות בכרטיס

5. לא יינתנו החזרים לאחר תום השליש הראשון של הסדרה או ההשתלמות או השילוב המיוחד או המינוי השנתי.     

   

תנאים לפתיחת השתלמויות, מילוי מקום והשתלמויות חלופיות

1. פתיחת ההשתלמויות והסדרות מותנית במספר הנרשמים. לא נפתחה השתלמות או סדרה – תינתן לנרשמים הבחירה בין קבלת החזר להשתתפות בהשתלמות סינכרונית או לא סינכרונית בנושא קרוב לנושא ההשתלמות המקורית או בסדרה בנושא קרוב לנושא הסדרה המקורית. בעסקאות הכוללות יותר מסדרה אחת או יותר מהשתלמות אחת (שילובים מיוחדים ומינויים) ההחזר האמור יחושב לפי הנוסחה הזאת:

מחיר הכרטיס

 

גובה ההחזר =

————————

מספר השעות האקדמיות שבוטלו

מספר השעות האקדמיות

הכלולות בכרטיס

2. האקדמיה ללשון שומרת לעצמה את הזכות לשבץ ממלאי מקום למרצים המופיעים בתוכנית השנתית לפי הצורך. לא יינתנו החזרים בשל מילוי מקום.

    

ההשתתפות בהרצאות

1. ההרצאות ישודרו בתוכנת "זום" או בערוצים דומים לפי החלטת צוות התמיכה הטכנית. באתר המודל המלווה את ההרצאה או את הסדרה או את ההשתלמות יהיה קישור להתחברות לערוץ שההרצאה תשודר בו.

2. ההרצאות יוקלטו, והמשתתפים עשויים להופיע בהקלטות. לאקדמיה ללשון העברית שמורה הזכות לעשות שימוש בהקלטות לפי שיקול דעתה.

3. הנרשמים להרצאות בודדות יהיו זכאים להשתתף בשידור החי של ההרצאות בלבד, ולא תינתן להם גישה להקלטות ההרצאות. משתתף שנעדר מהרצאה מסיבה רפואית יהיה זכאי לגישה להקלטתה אם יציג אישור רפואי.

4. הנרשמים לסדרות הפרוסות לאורך תקופה בת פחות מחודשיים יקבלו גישה להקלטות ההרצאות במשך כל תקופת הסדרה. הנרשמים לסדרות הפרוסות לאורך תקופה בת יותר מחודשיים יקבלו גישה להקלטת כל אחת מן ההרצאות במשך שלושה שבועות ממועד ההרצאה.

5. הנרשמים להשתלמות יקבלו גישה להקלטות ההרצאות במשך כל תקופת ההשתלמות ובמשך חודש אחד אחרי תום ההשתלמות.