צוות מערך ההשתלמויות

יהונתן רוסן ממן, מרכז מערך ההשתלמויות (בפועל)

ד"ר גבריאל בירנבאום, מרצה

ציון אליאש, מרצה ומתרגל

דור אברהמוף, תומך טכני

 

הינה רשימת המרצים והרצאותיהם. לחצו על שם המרצה להרשמה לסדרה המורכבת מכל הרצאותיו.

על המרצה

הרצאתה של ד"ר דובנוב:

לשונם של סופרי ההשכלה: ראשית העברית החדשה
יום ראשון ז' בשבט תשפ"ג, 29 בינואר 2023 

ההיקף: 2 שעות אקדמיות.
המחיר: 80 ש"ח.

על המרצה

הרצאתו של פרופ' בן טולילה:

הפונמות הלועיות כמשתנים סוציולינגוויסטיים
יום שלישי ל' בשבט תשפ"ג, 21 בפברואר 2023, בשעה 19:00

ההיקף: 2 שעות אקדמיות.
המחיר: 80 ש"ח.

על המרצה

ההרצאות של ד"ר גמליאל:

העברית המשוערבת – מבט מלמעלה

יום שני א' בשבט תשפ"ג, 23 בינואר 2023, בשעה 19:00

תחביר העברית המשוערבת

יום שלישי ח' בתמוז תשפ"ג, 27 ביוני 2023, בשעה 19:00

ההיקף: 4 שעות אקדמיות.

המחיר: 155 ש"ח.

על המרצה

ההשתלמות של ד"ר דן:

השתלמות בניקוד

היקף ההשתלמות: 24 שעות אקדמיות.
המחיר: 720 600 ש"ח.

על המרצה

ההרצאות של ד"ר יעקב:

לשון המקרא ולשון חכמים על רקע הלשונות השמיות
יום שלישי כ"ד בטבת תשפ"ג, 17 בינואר 2023, בשעה 19:00
מבטאי העברית החדשה ומסורות ההגייה בקהילות ישראל
יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ג, 12 בפברואר 2023, בשעה 19:00
מערכת הבניינים בלשון המקרא ובלשון חכמים
יום ראשון ט"ז באייר תשפ"ג, 7 במאי 2023, בשעה 19:00
זמנים, היבטים ודרכים בלשון המקרא ובלשון חז"ל
יום שלישי כ"ד בסיוון תשפ"ג, 13 ביוני 2023, בשעה 19:00

ההיקף: 8 שעות אקדמיות.
המחיר: 280 ש"ח.

על המרצה

הרצאתו של פרופ' כהן:

ענייני דקדוק בלשון התפילה
יום ראשון א' בסיוון תשפ"ג, 21 במאי 2023, בשעה 19:00

ההיקף: 2 שעות אקדמיות.
המחיר: 80 ש"ח.

על המרצה

ההרצאות של פרופ' עופר:

מסורה – מה טיבה?
יום שני ט' בטבת תשפ"ג, 2 בינואר 2023, בשעה 19:00
בין פרשנות לבלשנות
יום שלישי י"ז בטבת תשפ"ג, 10 בינואר 2023, בשעה 19:00
התגבשות תפיסת השורש התלת עיצורי
יום ראשון ב' באייר תשפ"ג, 23 באפריל 2023, בשעה 19:00

ההיקף: 6 שעות אקדמיות.
המחיר: 225 ש"ח.

על המרצה

ההרצאות של ד"ר עציון:

על כתב התורה בדברי חז"ל
יום ראשון ח' בטבת תשפ"ג, 1 בינואר 2023, בשעה 19:00
צחות הלשון בשירת ספרד על רקע לשון הפיוט
יום שלישי ב' בשבט תשפ"ג, 24 בינואר 2023, בשעה 19:00
תצורת הפועל ונטיית הפועל בלשון הפיוט
יום ראשון כ"ג באייר תשפ"ג, 14 במאי 2023, בשעה 19:00

ההיקף: 6 שעות אקדמיות.
המחיר: 225 ש"ח.

מערך ההשתלמויות

ההרצאות של יהונתן:

אין אם למסורת
יום ראשון ט"ו בטבת תשפ"ג, 8 בינואר 2023, בשעה 19:00
חלוקת העברית לתקופות – גישות שונות וקשיים אחדים
יום ראשון כ"ב בטבת תשפ"ג, 15 בינואר 2023, בשעה 19:00
תורת ההגה – מה זאת?
הרצאה לא סינכרונית
תורת הצורות – מה זאת?
הרצאה לא סינכרונית

תחביר – מה זאת?
הרצאה לא סינכרונית

תחבירה של שירת ספרד
יום שלישי ט"ו בתמוז תשפ"ג, 4 ביולי 2023, בשעה 19:00
הלכות נבחרות ממשנה התורה לרמב"ם – הבנת הנקרא ועיון בתחביר הטקסט
יום שלישי כ"ב בתמוז תשפ"ג, 11 ביולי 2023, בשעה 19:00
תורת המשמעים – מה זאת?
הרצאה לא סינכרונית

בלשנות – מה זאת?
הרצאה לא סינכרונית

השתלמות בתחביר
השתלמות לא סינכרונית בסמנטיקה

ההיקף: 70 שעות אקדמיות.
המחיר: 1800 1600 ש"ח.

על המרצה

ההרצאות של פרופ' רשף:

לשון העיתונות העברית בתקופת התחייה
יום שלישי ט' בשבט תשפ"ג, 31 בינואר 2023, בשעה 19:00

ההיקף: 2 שעות אקדמיות.
המחיר: 80 ש"ח.

על המרצה

ההרצאות של פרופ' שורצולד:

גזרות הפועל בעברית החדשה (בין הגה לצורות)
יום רביעי ח' באדר תשפ"ג, 1 במארס 2023, בשעה 19:00
אוניברסלים לשוניים בתחומי צורני הנטייה וצורני הגזירה
יום רביעי כ"ח בניסן תשפ"ג, 19 באפריל 2023, בשעה 19:00
שורשים משקלים ובניינים – בין מילון לדקדוק
יום שלישי י' בסיוון תשפ"ג, 30 במאי 2023, בשעה 19:00

ההיקף: 6 שעות אקדמיות.
המחיר: 225 ש"ח.