שילובים של השתלמויות וסדרות העוסקות באותם הנושאים

ההרצאות יתקיימו בזום.

הסתבכתם? אפשר לפנות לתמיכה בקישור הזה.

ההשתלמות תתקיים בימי שני ורביעי בשעה 10:00 בתאריכים האלה:

     יום שני ט' בטבת תשפ"ג, 2 בינואר 2023

     יום רביעי י"א בטבת תשפ"ג, 4 בינואר 2023

     יום שני ט"ז בטבת תשפ"ג, 9 בינואר 2023

     יום רביעי י"ח בטבת תשפ"ג, 11 בינואר 2023

     יום שני כ"ג בטבת תשפ"ג, 16 בינואר 2023

     יום רביעי כ"ה בטבת תשפ"ג, 18 בינואר 2023

     יום שני א' בשבט תשפ"ג, 23 בינואר 2023

     יום רביעי ג' בשבט תשפ"ג, 25 בינואר 2023

     יום שני ח' בשבט תשפ"ג, 30 בינואר 2023

     יום רביעי י' בשבט תשפ"ג, 1 בפברואר 2023

     יום שני ט"ו בשבט תשפ"ג, 6 בפברואר 2023

     יום רביעי י"ז בשבט תשפ"ג, 8 בפברואר 2023

 

מפגשי עתודה:

     יום שני כ"ב בשבט תשפ"ג, 13 בפברואר 2023

     יום רביעי כ"ד בשבט תשפ"ג, 15 בפברואר 2023

 

המרצה: ברק דן

 

סדרת ההרצאות:

1. על כתב התורה בדברי חז"ל / שלמה נאה

     יום ראשון ח' בטבת תשפ"ג, 1 בינואר 2023, בשעה 19:00

2. מסורה – מה טיבה? / יוסף עופר

     יום שני ט' בטבת תשפ"ג, 2 בינואר 2023, בשעה 19:00

3. אין אם למסורת / שלמה נאה

     יום ראשון ט"ו בטבת תשפ"ג, 8 בינואר 2023, בשעה 19:00

4. בין פרשנות לבלשנות / יוסף עופר

     יום שלישי י"ז בטבת תשפ"ג, 10 בינואר 2023, בשעה 19:00

 

היקף ההשתלמות וסדרת ההרצאות: 32 שעות אקדמיות.

המחיר: 900 760 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההשתלמות תתקיים בימי ראשון ושלישי בשעה 10:00 בתאריכים האלה:

יום ראשון י"ד בשבט התשפ"ג, 5 בפברואר 2023

יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ג, 12 בפברואר 2023

יום ראשון כ"ח בשבט תשפ"ג, 19 בפברואר 2023

יום ראשון ה' באדר תשפ"ג, 26 בפברואר 2023

יום ראשון י"ב באדר תשפ"ג, 5 במארס 2023

יום ראשון י"ט באדר תשפ"ג, 12 במארס 2023

יום ראשון כ"ו באדר תשפ"ג, 19 במארס 2023

יום ראשון ד' בניסן תשפ"ג, 26 במארס 2023

יום ראשון י"א בניסן תשפ"ג, 2 באפריל 2023

יום שלישי י"ג בניסן תשפ"ג, 4 באפריל 2023

יום ראשון כ"ה בניסן תשפ"ג, 16 באפריל 2023

יום שלישי כ"ז בניסן תשפ"ג, 18 באפריל 2023

 

מפגשי עתודה:

יום שלישי ד' באייר תשפ"ג, 25 באפריל 2023

יום שלישי י"א באייר תשפ"ג, 2 במאי 2023

המרצה: גבריאל בירנבאום

 

סדרת ההרצאות:

1. תורת ההגה – מה זאת? / יהונתן רוסן ממן

     יום ראשון י"ד בשבט תשפ"ג, 5 בפברואר 2023, בשעה 19:00

2. מבטאי העברית החדשה ומסורות ההגייה בקהילות ישראל / דורון יעקב

     יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ג, 12 בפברואר 2023, בשעה 19:00

3. הפונמות הלועיות כמשתנים סוציולינגוויסטיים / יעקב בן טולילה

     יום שלישי ל' בשבט תשפ"ג, 21 בפברואר 2023, בשעה 19:00

4. על קו התפר בין הגה לצורות: גזרות הפועל בעברית החדשה / אורה שורצולד 

     יום רביעי ח' באדר תשפ"ג, 1 במארס 2023, בשעה 19:00

 

היקף ההשתלמות וסדרת ההרצאות: 32 שעות אקדמיות.

המחיר: 900 760 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההשתלמות תתקיים בימי ראשון וחמישי בשעה 10:00 בתאריכים האלה:

יום ראשון ב' באייר תשפ"ג, 23 באפריל 2023

יום חמישי ו' באייר תשפ"ג, 27 באפריל 2023

יום ראשון ט' באייר תשפ"ג, 30 באפריל 2023

יום חמישי י"ג באייר תשפ"ג, 4 במאי 2023

יום ראשון ט"ז באייר תשפ"ג, 7 במאי 2023

יום חמישי כ' באייר תשפ"ג, 11 במאי 2023

יום ראשון כ"ג באייר תשפ"ג, 14 במאי 2023

יום חמישי כ"ז באייר תשפ"ג, 18 במאי 2023

יום ראשון א' בסיוון תשפ"ג, 21 במאי 2023

יום רביעי ד' בסיוון תשפ"ג, 25 במאי 2023

יום ראשון ח' בסיוון תשפ"ג, 28 במאי 2023

יום חמישי י"ב בסיוון תשפ"ג, 1 ביוני 2023

מפגשי עתודה:

יום ראשון ט"ו בסיוון תשפ"ג, 4 ביוני 2023

יום חמישי י"ט בסיוון תשפ"ג, 8 ביוני 2023

 

המרצה: גבריאל בירנבאום

 

סדרת ההרצאות:

1. תורת הצורות – מה זאת? / יהונתן רוסן ממן

     יום ראשון כ"ה בניסן תשפ"ג, 16 באפריל 2023, בשעה 19:00

2. אוניברסלים לשוניים בתחומי צורני הנטייה וצורני הגזירה / אורה שורצולד

     יום רביעי כ"ח בניסן תשפ"ג, 19 באפריל 2023, בשעה 19:00

3. התגבשות תפיסת השורש התלת עיצורי / יוסף עופר

     יום ראשון ב' באייר תשפ"ג, 23 באפריל 2023, בשעה 19:00

4. מערכת הבניינים בלשון המקרא ובלשון חכמים / דורון יעקב

     יום ראשון ט"ז באייר תשפ"ג, 7 במאי 2023, בשעה 19:00

5. תצורת הפועל ונטיית הפועל בלשון הפיוט / יעקב עציון

     יום ראשון כ"ג באייר תשפ"ג, 14 במאי 2023, בשעה 19:00

6. ענייני דקדוק בלשון התפילה / חיים כהן

     יום ראשון א' בסיוון תשפ"ג, 21 במאי 2023, בשעה 19:00

7. שורשים משקלים ובניינים – בין מילון לדקדוק / אורה שורצולד

     יום שלישי י' בסיוון תשפ"ג, 30 במאי 2023, בשעה 19:00

 

היקף ההשתלמות וסדרת ההרצאות: 38 שעות אקדמיות.

המחיר: 1050 850 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההשתלמות תתקיים בימי ראשון וחמישי בשעה 10:00 בתאריכים האלה:

יום ראשון ב' באייר תשפ"ג, 23 באפריל 2023

יום חמישי ו' באייר תשפ"ג, 27 באפריל 2023

יום ראשון ט' באייר תשפ"ג, 30 באפריל 2023

יום חמישי י"ג באייר תשפ"ג, 4 במאי 2023

יום ראשון ט"ז באייר תשפ"ג, 7 במאי 2023

יום חמישי כ' באייר תשפ"ג, 11 במאי 2023

יום ראשון כ"ג באייר תשפ"ג, 14 במאי 2023

יום חמישי כ"ז באייר תשפ"ג, 18 במאי 2023

יום ראשון א' בסיוון תשפ"ג, 21 במאי 2023

יום רביעי ד' בסיוון תשפ"ג, 25 במאי 2023

יום ראשון ח' בסיוון תשפ"ג, 28 במאי 2023

יום חמישי י"ב בסיוון תשפ"ג, 1 ביוני 2023

מפגשי עתודה:

יום ראשון ט"ו בסיוון תשפ"ג, 4 ביוני 2023

יום חמישי י"ט בסיוון תשפ"ג, 8 ביוני 2023

 

המרצה: גבריאל בירנבאום

 

סדרת ההרצאות:

1. תורת הצורות – מה זאת? / יהונתן רוסן ממן

     יום ראשון כ"ה בניסן תשפ"ג, 16 באפריל 2023, בשעה 19:00

2. מערכת הבניינים בלשון המקרא ובלשון חכמים / דורון יעקב

     יום ראשון ט"ז באייר תשפ"ג, 7 במאי 2023, בשעה 19:00

3. תצורת הפועל ונטיית הפועל בלשון הפיוט / יעקב עציון

     יום ראשון כ"ג באייר תשפ"ג, 14 במאי 2023, בשעה 19:00

4. ענייני דקדוק בלשון התפילה / חיים כהן

     יום ראשון א' בסיוון תשפ"ג, 21 במאי 2023, בשעה 19:00

 

היקף ההשתלמות וסדרת ההרצאות: 32 שעות אקדמיות.

המחיר: 900 760 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההשתלמות תתקיים בימי ראשון וחמישי בשעה 10:00 בתאריכים האלה:

יום ראשון ב' באייר תשפ"ג, 23 באפריל 2023

יום חמישי ו' באייר תשפ"ג, 27 באפריל 2023

יום ראשון ט' באייר תשפ"ג, 30 באפריל 2023

יום חמישי י"ג באייר תשפ"ג, 4 במאי 2023

יום ראשון ט"ז באייר תשפ"ג, 7 במאי 2023

יום חמישי כ' באייר תשפ"ג, 11 במאי 2023

יום ראשון כ"ג באייר תשפ"ג, 14 במאי 2023

יום חמישי כ"ז באייר תשפ"ג, 18 במאי 2023

יום ראשון א' בסיוון תשפ"ג, 21 במאי 2023

יום רביעי ד' בסיוון תשפ"ג, 25 במאי 2023

יום ראשון ח' בסיוון תשפ"ג, 28 במאי 2023

יום חמישי י"ב בסיוון תשפ"ג, 1 ביוני 2023

מפגשי עתודה:

יום ראשון ט"ו בסיוון תשפ"ג, 4 ביוני 2023

יום חמישי י"ט בסיוון תשפ"ג, 8 ביוני 2023

 

המרצה: גבריאל בירנבאום

 

סדרת ההרצאות:

1. תורת הצורות – מה זאת? / יהונתן רוסן ממן

     יום ראשון כ"ה בניסן תשפ"ג, 16 באפריל 2023, בשעה 19:00

2. אוניברסלים לשוניים בתחומי צורני הנטייה וצורני הגזירה / אורה שורצולד

     יום רביעי כ"ח בניסן תשפ"ג, 19 באפריל 2023, בשעה 19:00

3. התגבשות תפיסת השורש התלת עיצורי / יוסף עופר

     יום ראשון ב' באייר תשפ"ג, 23 באפריל 2023, בשעה 19:00

4. שורשים משקלים ובניינים – בין מילון לדקדוק / אורה שורצולד

     יום שלישי י' בסיוון תשפ"ג, 30 במאי 2023, בשעה 19:00

 

היקף ההשתלמות וסדרת ההרצאות: 32 שעות אקדמיות.

המחיר: 900 760 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההשתלמות תתקיים בימי ראשון ורביעי בשעה 19:00 בתאריכים האלה:

     יום רביעי י"א בסיוון תשפ"ג, 31 במאי 2023 (ההרצאה: 'תחביר – מה זאת?')

     יום ראשון ט"ו בסיוון תשפ"ג, 4 ביוני 2023

     יום רביעי י"ח בסיוון תשפ"ג, 7 ביוני 2023

     יום ראשון כ"ב בסיוון תשפ"ג, 11 ביוני 2023

     יום רביעי כ"ה בסיוון תשפ"ג, 14 ביוני 2023

     יום ראשון כ"ט בסיוון תשפ"ג, 18 ביוני 2023

     יום רביעי ב' בתמוז תשפ"ג, 21 ביוני 2023

     יום ראשון ו' בתמוז תשפ"ג, 25 ביוני 2023

     יום רביעי ט' בתמוז תשפ"ג, 28 ביוני 2023

     יום ראשון י"ג בתמוז תשפ"ג, 2 ביולי 2023

     יום רביעי ט"ז בתמוז תשפ"ג, 5 ביולי 2023

     יום ראשון כ' בתמוז תשפ"ג, 9 ביולי 2023

 

מפגשי עתודה:

     יום רביעי כ"ג בתמוז תשפ"ג, 12 ביולי 2023

     יום ראשון כ"ז בתמוז תשפ"ג, 16 ביולי 2023

 

המרצה: יהונתן רוסן ממן

 

סדרת ההרצאות:

1. תחביר – מה זאת? / יהונתן רוסן ממן

     יום רביעי י"א בסיוון תשפ"ג, 31 במאי 2023, בשעה 19:00

2. לשון החוק במקרא, בלשון חכמים ובעברית החדשה / רונית גדיש

     יום שלישי י"ז בסיוון תשפ"ג, 6 ביוני 2023, בשעה 19:00

3. זמנים, היבטים ודרכים בלשון המקרא ובלשון חז"ל / דורון יעקב

     יום שלישי כ"ד בסיוון תשפ"ג, 13 ביוני 2023, בשעה 19:00

4. תחביר העברית המשוערבת / חנוך גמליאל

     יום שלישי ח' בתמוז תשפ"ג, 27 ביוני 2023, בשעה 19:00

5. תחבירה של שירת ספרד / יהונתן רוסן ממן

     יום שלישי ט"ו בתמוז תשפ"ג, 4 ביולי 2023, בשעה 19:00

6. הלכות נבחרות ממשנה התורה לרמב"ם – הבנת הנקרא ועיון בתחביר הטקסט / יהונתן רוסן ממן

     יום שלישי כ"ב בתמוז תשפ"ג, 11 ביולי 2023, בשעה 19:00

 

היקף ההשתלמות וסדרת ההרצאות: 36 שעות אקדמיות.

המחיר: 1000 810 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.

ההשתלמות תתקיים בימי ראשון ושלישי בשעה 10:00 בתאריכים האלה:

     יום ראשון כ"ז בתמוז תשפ"ג, 16 ביולי 2023

     יום שלישי כ"ט בתמוז תשפ"ג, 18 ביולי 2023

     יום ראשון ה' באב תשפ"ג, 23 ביולי 2023

     יום שלישי ז' באב תשפ"ג, 25 ביולי 2023

     יום ראשון י"ב באב תשפ"ג, 30 ביולי 2023

     יום שלישי י"ד באב תשפ"ג, 1 באוגוסט 2023

     יום ראשון י"ט באב תשפ"ג, 6 באוגוסט 2023

     יום שלישי כ"א באב תשפ"ג, 8 באוגוסט 2023

     יום ראשון כ"ו באב תשפ"ג, 13 באוגוסט 2023

     יום שלישי כ"ח באב תשפ"ג, 15 באוגוסט 2023

     יום ראשון ג' באלול תשפ"ג, 20 באוגוסט 2023

     יום שלישי ה' באלול תשפ"ג, 22 באוגוסט 2023

 

מפגשי עתודה:

     יום ראשון י' באלול תשפ"ג, 27 באוגוסט 2023

     יום שלישי י"ב באלול תשפ"ג, 29 באוגוסט 2023

 

המרצה: גבריאל בירנבאום

 

סדרת ההרצאות:

1. על כתב התורה בדברי חז"ל / שלמה נאה

     יום ראשון ח' בטבת תשפ"ג, 1 בינואר 2023, בשעה 19:00

2. אין אם למסורת / שלמה נאה

     יום ראשון ט"ו בטבת תשפ"ג, 8 בינואר 2023, בשעה 19:00

3. לשון המקרא ולשון חכמים על רקע הלשונות השמיות / דורון יעקב

     יום שלישי כ"ד בטבת תשפ"ג, 17 בינואר 2023, בשעה 19:00

4. מערכת הבניינים בלשון המקרא ובלשון חכמים / דורון יעקב

     יום ראשון ט"ז באייר תשפ"ג, 7 במאי 2023, בשעה 19:00

5. לשון החוק במקרא, בלשון חכמים ובעברית החדשה / רונית גדיש

     יום שלישי י"ז בסיוון תשפ"ג, 6 ביוני 2023, בשעה 19:00

6. זמנים, היבטים ודרכים בלשון המקרא ובלשון חז"ל / דורון יעקב

     יום שלישי כ"ד בסיוון תשפ"ג, 13 ביוני 2023, בשעה 19:00

7. הספרות העתיקה במפעל המילון ההיסטורי / חוקרי המפעל

     ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.

 

היקף ההשתלמות והסדרה: 38 שעות אקדמיות.

המחיר: 1100 850 ש"ח.

להרשמה לחצו על הכותרת.