השתלמויות מלאות בהנחיית מרצה אחד בכל המפגשים (בהיקף של 24 שעות אקדמיות)

נכיר את חלוקת העברית לתקופות ולרבדים ונלמד על כל אחד מן הרבדים האלה. סדרות ההרצאות יעסקו בעברית העתיקה (לשון המקרא ולשון חכמים), בתקופת הביניים של העברית (שיח שפתיים והעברית הכתובה), בעברית החדשה (ובניצניה) ובחוכמת הלשון. כל אחת מסדרות ההרצאות פרוסה לאורך השנה. בסוף השנה תתקיים השתלמות מלאה בלשון המקרא ובלשון חכמים.

ההרצאות יתקיימו בזום.

לחצו על כותרת הסדרה או ההשתלמות להרשמה.

בתחילה תועברו לעמוד שבו תצטרכו להתחבר לחשבון המשתמש שלכם או ליצור לעצמכם חשבון חדש.

לאחר מכן תועברו לעמוד שבו תוכלו לשלם על הסדרה או על ההשתלמות.

הסתבכתם? אפשר לפנות לתמיכה בקישור הזה.

ההשתלמות תתקיים בימי ראשון ושלישי בשעה 10:00 בתאריכים האלה:

     יום ראשון כ"ז בתמוז תשפ"ג, 16 ביולי 2023

     יום שלישי כ"ט בתמוז תשפ"ג, 18 ביולי 2023

     יום ראשון ה' באב תשפ"ג, 23 ביולי 2023

     יום שלישי ז' באב תשפ"ג, 25 ביולי 2023

     יום ראשון י"ב באב תשפ"ג, 30 ביולי 2023

     יום שלישי י"ד באב תשפ"ג, 1 באוגוסט 2023

     יום ראשון י"ט באב תשפ"ג, 6 באוגוסט 2023

     יום שלישי כ"א באב תשפ"ג, 8 באוגוסט 2023

     יום ראשון כ"ו באב תשפ"ג, 13 באוגוסט 2023

     יום שלישי כ"ח באב תשפ"ג, 15 באוגוסט 2023

     יום ראשון ג' באלול תשפ"ג, 20 באוגוסט 2023

     יום שלישי ה' באלול תשפ"ג, 22 באוגוסט 2023

 

מפגשי עתודה:

     יום ראשון י' באלול תשפ"ג, 27 באוגוסט 2023

     יום שלישי י"ב באלול תשפ"ג, 29 באוגוסט 2023

 

היקף ההשתלמות: 24 שעות אקדמיות.

המחיר: 720 600 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת ההשתלמות.