סדרות קצרות של הרצאות עם מרצים מומחים שונים (בהיקף של 8 עד 14 שעות אקדמיות)

נכיר את חלוקת העברית לתקופות ולרבדים ונלמד על כל אחד מן הרבדים האלה. סדרות ההרצאות יעסקו בעברית העתיקה (לשון המקרא ולשון חכמים), בתקופת הביניים של העברית (שיח שפתיים והעברית הכתובה), בעברית החדשה (ובניצניה) ובחוכמת הלשון. כל אחת מסדרות ההרצאות פרוסה לאורך השנה. בסוף השנה תתקיים השתלמות מלאה בלשון המקרא ובלשון חכמים.

ההרצאות יתקיימו בזום.

לחצו על כותרת הסדרה או ההשתלמות להרשמה.

בתחילה תועברו לעמוד שבו תצטרכו להתחבר לחשבון המשתמש שלכם או ליצור לעצמכם חשבון חדש.

לאחר מכן תועברו לעמוד שבו תוכלו לשלם על הסדרה או על ההשתלמות.

הסתבכתם? אפשר לפנות לתמיכה בקישור הזה.

1. חלוקת העברית לתקופות – גישות שונות וקשיים אחדים / יהונתן רוסן ממן

     יום ראשון כ"ב בטבת תשפ"ג, 15 בינואר 2023, בשעה 19:00

2. לשון המקרא ולשון חכמים על רקע הלשונות השמיות / דורון יעקב

     יום שלישי כ"ד בטבת תשפ"ג, 17 בינואר 2023, בשעה 19:00

3. העברית המשוערבת – מבט מלמעלה / חנוך גמליאל

     יום שני א' בשבט תשפ"ג, 23 בינואר 2023, בשעה 19:00

4. צחות הלשון בשירת ספרד על רקע לשון הפיוט / יעקב עציון

     יום שלישי ב' בשבט תשפ"ג, 24 בינואר 2023, בשעה 19:00

5. הלשון בספרות ההשכלה העברית / אבנר הולצמן

     יום ראשון ז' בשבט תשפ"ג, 29 בינואר 2023, בשעה 19:00

6. לשון העיתונות העברית בתקופת התחייה / יעל רשף

     יום שלישי ט' בשבט תשפ"ג, 31 בינואר 2023, בשעה 19:00

 

היקף הסדרה: 11 שעות אקדמיות.

המחיר: 450 360 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת הסדרה.

1. על כתב התורה בדברי חז"ל / שלמה נאה

     יום ראשון ח' בטבת תשפ"ג, 1 בינואר 2023, בשעה 19:00

2. אין אם למסורת / שלמה נאה

     יום ראשון ט"ו בטבת תשפ"ג, 8 בינואר 2023, בשעה 19:00

3. לשון המקרא ולשון חכמים על רקע הלשונות השמיות / דורון יעקב

     יום שלישי כ"ד בטבת תשפ"ג, 17 בינואר 2023, בשעה 19:00

4. מערכת הבניינים בלשון המקרא ובלשון חכמים / דורון יעקב

     יום ראשון ט"ז באייר תשפ"ג, 7 במאי 2023, בשעה 19:00

5. לשון החוק במקרא, בלשון חכמים ובעברית החדשה / רונית גדיש

     יום שלישי י"ז בסיוון תשפ"ג, 6 ביוני 2023, בשעה 19:00

6. זמנים, היבטים ודרכים בלשון המקרא ובלשון חז"ל / דורון יעקב

     יום שלישי כ"ד בסיוון תשפ"ג, 13 ביוני 2023, בשעה 19:00

7. הספרות העתיקה במפעל המילון ההיסטורי / חוקרי המפעל

     ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.

 

היקף הסדרה: 14 שעות אקדמיות.

המחיר: 575 420 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת הסדרה.

1. העברית המשוערבת / חנוך גמליאל

     יום שני א' בשבט תשפ"ג, 23 בינואר 2023, בשעה 19:00

2. תחביר העברית המשוערבת / חנוך גמליאל

     יום שלישי ח' בתמוז תשפ"ג, 27 ביוני 2023, בשעה 19:00

3. הלכות נבחרות ממשנה התורה לרמב"ם – הבנת הנקרא ועיון בתחביר הטקסט / יהונתן רוסן ממן

     יום שלישי כ"ב בתמוז תשפ"ג, 11 ביולי 2023, בשעה 19:00

4. הספרות הרבנית במפעל המילון ההיסטורי / חוקרי המפעל

     ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך

5. הספרות המשוערבת במפעל המילון ההיסטורי / חוקרי המפעל

     ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך

 

היקף הסדרה: 10 שעות אקדמיות.

המחיר: 415 330 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת הסדרה.

1. צחות הלשון בשירת ספרד על רקע לשון הפיוט / יעקב עציון

     יום שלישי ב' בשבט תשפ"ג, 24 בינואר 2023, בשעה 19:00

2. מבטאי העברית החדשה ומסורות ההגייה בקהילות ישראל / דורון יעקב

     יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ג, 12 בפברואר 2023, בשעה 19:00

3. תצורת הפועל ונטיית הפועל בלשון הפיוט / יעקב עציון

     יום ראשון כ"ג באייר תשפ"ג, 14 במאי 2023, בשעה 19:00

4. ענייני דקדוק בלשון התפילה / חיים כהן

     יום ראשון א' בסיוון תשפ"ג, 21 במאי 2023, בשעה 19:00

5. תחבירה של שירת ספרד / יהונתן רוסן ממן

     יום שלישי ט"ו בתמוז תשפ"ג, 4 ביולי 2023, בשעה 19:00

6. הפיוט ושירת ספרד במפעל המילון ההיסטורי / חוקרי המפעל

     ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.

 

היקף הסדרה: 12 שעות אקדמיות.

המחיר: 490 380 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת הסדרה.

1. הלשון בספרות ההשכלה העברית / אבנר הולצמן

     יום ראשון ז' בשבט תשפ"ג, 29 בינואר 2023, בשעה 19:00

2. לשון העיתונות העברית בתקופת התחייה / יעל רשף

     יום שלישי ט' בשבט תשפ"ג, 31 בינואר 2023, בשעה 19:00

3. מבטאי העברית החדשה ומסורות ההגייה בקהילות ישראל / דורון יעקב

     יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ג, 12 בפברואר 2023, בשעה 19:00

4. הפונמות הלועיות כמשתנים סוציולינגוויסטיים / יעקב בן טולילה

     יום שלישי ל' בשבט תשפ"ג, 21 בפברואר 2023, בשעה 19:00

5. גזרות הפועל בעברית החדשה / אורה שורצולד

     יום רביעי ח' באדר תשפ"ג, 1 במארס 2023, בשעה 19:00

6. לשון החוק במקרא, בלשון חכמים ובעברית החדשה / רונית גדיש

     יום שלישי י"ז בסיוון תשפ"ג, 6 ביוני 2023, בשעה 19:00

7. הספרות החדשה במפעל המילון ההיסטורי / חוקרי המפעל

     ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.

 

היקף הסדרה: 13 שעות אקדמיות.

מחיר הסדרה: 520 400 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת הסדרה.

1. מסורה – מה טיבה? / יוסף עופר

     יום שני ט' בטבת תשפ"ג, 2 בינואר 2023, בשעה 19:00

2. בין פרשנות לבלשנות / יוסף עופר

     יום שלישי י"ז בטבת תשפ"ג, 10 בינואר 2023, בשעה 19:00

3. צחות הלשון בשירת ספרד על רקע לשון הפיוט / יעקב עציון

     יום שלישי ב' בשבט תשפ"ג, 24 בינואר 2023, בשעה 19:00

4. התגבשות תפיסת השורש התלת עיצורי / יוסף עופר

     יום ראשון ב' באייר תשפ"ג, 23 באפריל 2023, בשעה 19:00

5. שורשים משקלים ובניינים – בין מילון לדקדוק / אורה שורצולד

     יום שלישי י' בסיוון תשפ"ג, 30 במאי 2023, בשעה 19:00

 

היקף הסדרה: 10 שעות אקדמיות.

המחיר: 415 330 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת הסדרה.

1. הספרות העתיקה במפעל המילון ההיסטורי / חוקרי המפעל

     ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.

2. הפיוט ושירת ספרד במפעל המילון ההיסטורי / חוקרי המפעל

     ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.

3. הספרות הרבנית במפעל המילון ההיסטורי / חוקרי המפעל

     ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.

4. הספרות המשוערבת במפעל המילון ההיסטורי / חוקרי המפעל

     ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.

5. הספרות החדשה במפעל המילון ההיסטורי / חוקרי המפעל

     ההרצאה תתקיים במהלך חודשי הקיץ. המועד ייקבע בהמשך.

 

היקף הסדרה: 10 שעות אקדמיות.

המחיר: 490 330 ש"ח.

להרשמה לחצו על כותרת הסדרה.